Ինչպես հասնել երկինք

- - Ինչպես իմանալ, որ դուք գնում եք երկինք

- - Ում թույլ կտան մտնել երկինք

- - Աստծո պահանջները՝ մեզ՝ մարդկանց երկինք մտնելու համար

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

գուցե Թերևս ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչ պահանջներ ունի Աստված, որպեսզի մենք գնանք երկինք:

Աստված է Նա, ով որոշում է, թե ով մտնի երկինք:

Եվ Նա օգտագործում է այն պահանջները, որոնք ինքն է սահմանել Սուրբ Աստվածաշունչը։

Աստված ասում է Հռոմեացիներ Գ.ԻԳ-ում - «որովհետև բոլորը մեղանչեցին և զրկվեցին Աստծո փառքից».

Ամեն մարդ անհաջողության է մատնվում, եւ մենք չենք կարող մտնել Աստծո փառքը երկինքում մեր մեղքերի պատճառով:

Աստված պետք է մարդկանց հավերժ պատժի դժոխքում՝ իրենց կյանքում գործած յուրաքանչյուր մեղքի համար:

Բայց Աստված առաջարկ է արել ձեզ համար, որպեսզի ներվեն ձեր բոլոր մեղքերը եւ ներվեն դժոխքում հավիտենական պատժից:

Հովհաննես Գ.ԺԶ-ում Աստված նկարագրում է այն ճանապարհը, որը Աստված պատրաստել է:

Հովհաննես Գ.ԺԶ -
«Որովհետև Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ տվեց իր միածին Որդուն, որպեսզի ով հավատում է նրան, չկորչի, այլ ունենա հավիտենական կյանք»:

Աստված մեզ այնքան է սիրում, որ Նա ուղարկեց Իր կատարյալ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, ով առանց մեղքի էր, մեռնելու խաչի վրա՝ վերցնելու այն մարդկանց մեղքերի պատիժը, ովքեր հավատում են Հիսուսին:

Ա Կորնթացիներ ԺԵ.Գ  - «Որովհետև այն, ինչ ստացա, առաջին հերթին փոխանցեցի ձեզ. որ Քրիստոսը մեռավ մեր մեղքերի համար՝ համաձայն Գրքերի, որ թաղվեց, որ հարություն առավ երրորդ օրը՝ ըստ Գրքերի.»

Հիսուսը հաջողությամբ վճարեց մեղքերի պատիժը՝ խաչի վրա Իր զոհաբերության միջոցով, և որպես դրա ապացույց, Նա հարություն առավ մեռելներից երրորդ օրը:

Գործք ԺԶ.ԼԱ -
«Նրանք պատասխանեցին, «Հավատա Տեր Հիսուսին, և դու և քո ընտանիքը կփրկվես»:»

Գործք Դ.ԺԲ - «Փրկությունը չկա ուրիշ ոչ մեկի մեջ, որովհետև երկնքի տակ մարդկանց տրված ուրիշ անուն չկա, որով մենք պետք է փրկվենք»։

Հիսուսի միջոցով Աստված այժմ առաջարկում է ձեզ փրկություն տալ:
Դուք կարող եք ներվել դժոխքի հավիտենական պատժից:
Եվ դուք կմտնեք երկինք՝ Աստծո հետ հավիտյան ապրելու համար:

Պատրա՞ստ եք ձեր հավատքը դնել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, որ Նա մահացավ խաչի վրա՝ վճարելու ձեր մեղքերի պատիժը, եւ որ Նա հարություն առավ մեռելներից երրորդ օրը:

Եթե այո, ապա դուք կարող եք դա արտահայտել Աստծուն հիմա աղոթելով, եւ դուք պետք է անկեղծ լինեք:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Սիրելի Աստված, ես գիտեմ, որ ես մեղավոր եմ, եւ որ ես արժանի եմ հավիտենական պատժի:

Բայց հենց հիմա ես հավատում եմ Հիսուսին, որ Նա մահացավ խաչի վրա, որպեսզի վերցնի իմ մեղքերի պատիժը, եւ որ Նա հարություն առավ մեռելներից երրորդ օրը:

Այսպիսով, խնդրում եմ, ներիր ինձ իմ մեղքերը՝ Հիսուսի զոհաբերական մահվան միջոցով խաչի վրա, որպեսզի ես կարողանամ ունենալ հավերժական կյանք երկնքում:

Շնորհակալություն. Ամեն։

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Եթե դուք հիմա իսկապես հավատք եք դրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ապա ըստ Աստծո Նրա Սուրբ Աստվածաշնչում, դուք ունեք հավերժական կյանք երկնքում, այս պահից ընդմիշտ:

Այժմ, երբ դուք ունեք հավերժական կյանք երկնքում, որը անվճար է Հիսուսից, դուք կցանկանաք ուսումնասիրել եւ սովորել այն, ինչ Աստված ուսուցանում է Սուրբ Աստվածաշնչի Նոր Կտակարանում, որպեսզի կարողանաք աճել եւ հասունանալ այս հավատքի մեջ:

Հիսուսը մեռավ քեզ համար:

Այսպիսով, այժմ երախտագիտությունից ելնելով, դուք պետք է ձգտեք ապրել Նրա համար:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Այս փաստաթուղթը վեբ կայքից է  www.believerassist.com.

Հղում դեպի կայք - անգլերենով:

Սուրբ Գրքի համարները թարգմանվել են New International Version -ից: