Kako stići do neba

- - Kako znati da idete do neba

- - Kome će biti dozvoljeno ući u nebo

- - Božji zahtjevi da mi ljudi uđemo u nebo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Možda se pitate koje zahtjeve Bog ima da idemo na nebo.

Bog je Taj koji odlučuje ko će ući u nebo.

I On koristi zahtjeve koje je postavio u Svetoj Bibliji.

Bog kaže u Rimljanima 3:23 - "jer su svi sagriješili i lišeni su slave Božje".

Svaka osoba propada i ne može ući u slavu Božju na nebu zbog naših grijeha.

Bog mora kažnjavati ljude vječno u paklu za svaki grijeh koji počine u svom životu.

Ali Bog je dao ponudu za vas, da vam budu oprošteni svi grijesi i da budete oprošteni od večne kazne u paklu.

U Jovanu 3:16, Bog opisuje put koji je Bog obezbedio.

Jovan 3:16 - "Jer je Bog toliko zavoleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nijedan koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni."

Bog nas toliko voli da je poslao svog savršenog Sina, Isusa Krista, koji je bio bez grijeha, da umre na križu, da preuzme kaznu za grijehe onih osoba koje vjeruju u Isusa.

1. Korinćanima 15:3 - "Jer ono što sam primio, prenio sam vam kao prvo važno: da je Hristos umro za naše grehe po Svetom pismu, 4 da je pokopan, da je uskrsnuo trećeg dana po Svetom pismu".

Isus je bio uspješan u plaćanju kazne za grijehe, kroz svoju žrtvu na križu, i kao dokaz za to, uskrsnuo je iz mrtvih trećeg dana.

Dela apostolska 16:31 - "Oni su odgovorili: "Vjeruj u Gospoda Isusa, i bićeš spašen - ti i tvoj dom.""

Dela apostolska 4:12 - "Ni u kome drugom se ne nalazi spasenje, jer nema drugog imena pod nebom datog ljudima kojim bismo se spasli."

Preko Isusa, Bog vam sada nudi spasenje, koje biva trajno oprošteno od vječne kazne u paklu i umjesto toga ulazi u nebo da živi vječno s Bogom.

Da li ste spremni da položite svoju veru u Isusa Hrista, da je umro na krstu da plati kaznu za vaše grehe i da je uskrsnuo iz mrtvih trećeg dana?

Ako je tako, možete to izraziti u molitvi Bogu sada, i morate biti iskreni.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

     Bože dragi, znam da sam grešnik i da zaslužujem vječnu kaznu.   Ali trenutno vjerujem u Isusa, da je umro na križu da primi kaznu za moje grijehe, i da je uskrsnuo iz mrtvih trećeg dana.   Zato, molim te, oprosti mi moje grijehe, kroz žrtvu Isusovu smrt na križu, kako bih mogao imati vječni život na nebu.   Hvala ti.   Amen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ako ste sada iskreno položili svoju vjeru u Isusa Krista, onda, prema Bogu u Njegovoj Svetoj Bibliji, imate vječni život na nebu, od ovog trenutka pa nadalje zauvek.

Sada kada imate vječni život na nebu koji je besplatan od Isusa, željet ćete proučavati i naučiti ono što Bog uči u Novom zavjetu Svete Biblije, tako da možete rasti i sazrijevati u ovoj vjeri.

Isus je umro za tebe.

Dakle, sada u znak zahvalnosti, treba da živite za Njega.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ovaj dokument je sa web stranice www.believerassist.com.

Link do web stranice - na engleskom.

Stihovi Svetog pisma prevedeni su sa New International Version.