Hoe naar de hemel te gaan

- - Hoe u kunt weten dat u naar de hemel gaat

- - Wie mag de hemel binnen

- - De vereisten van God voor ons mensen om de hemel binnen te gaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Misschien vraag je je af welke vereisten God voor ons heeft om de hemel in te gaan.

God is Degene die beslist wie de hemel binnenkomt.

En Hij gebruikt de vereisten die Hij in de Heilige Bijbel heeft gesteld.

God zegt in Romeinen 3:23 ‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’

Ieder mens faalt en kan vanwege onze zonden niet de heerlijkheid van God in de hemel binnengaan.

God moet mensen voor eeuwig in de hel straffen voor elke zonde die ze in hun leven begaan.

Maar God heeft u een aanbod gedaan om al uw zonden vergeven te krijgen en om vergeving van eeuwige straf in de hel te ontvangen.

In Johannes 3:16 beschrijft God de manier waarop God heeft voorzien.

Johannes 3:16
‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’

God houdt zoveel van ons dat Hij Zijn volmaakte Zoon, Jezus de Christus, die zonder zonde was, zond om aan het kruis te sterven, om de straf op zich te nemen voor de zonden van degenen die in Jezus geloven.

1 Corinthiërs 15:3 
‘Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is dit: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. 4 Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond.’

Jezus was succesvol in het betalen van de straf voor zonden, door Zijn offer aan het kruis, omdat Hij op de derde dag uit de dood was opgewekt.

Handelingen 16:31
‘‘Geloof in de Here Jezus,’ antwoordden zij. ‘Dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook.’’

Handelingen 4:12
‘Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’

Door Jezus biedt God je nu verlossing aan, die permanent vergeven wordt van eeuwige straf in de hel en in plaats daarvan de hemel binnengaan om eeuwig met God te leven.

Bent u klaar om uw geloof in Jezus Christus te stellen, dat Hij aan het kruis stierf om de straf voor uw zonden te betalen, en dat Hij op de derde dag uit de dood opstond?

Als dat zo is, kunt u dit nu in gebed tot God uitdrukken en u moet oprecht zijn.

* * * * * * * * * * 

     Lieve God, ik weet dat ik een zondaar ben en dat ik eeuwige straf verdien.  Maar op dit moment geloof ik in Jezus, dat Hij aan het kruis stierf om de straf voor mijn zonden te dragen, en dat Hij op de derde dag uit de dood opstond.  Dus vergeef me alstublieft mijn zonden door de offerdood van Jezus aan het kruis, zodat ik eeuwig leven in de hemel kan hebben.  Dank u.  Amen.

* * * * * * * * * *

Als je nu echt je geloof in Jezus Christus hebt gesteld, dan heb je volgens God in Zijn Heilige Bijbel eeuwig leven in de hemel, vanaf dit moment voor altijd.

Nu je het eeuwige leven in de hemel hebt dat gratis is van Jezus, wil je bestuderen en leren wat God leert in het Nieuwe Testament van de Bijbel, zodat je kunt groeien en volwassen worden in dit geloof.

Jezus stierf voor jou.

Dus nu in dankbaarheid, zou je voor Hem moeten leven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dit document is van de website www.believerassist.com.
Een link naar de website - in het Engels.
Schriftverzen ontleend aan Het Boek.