Bagaimana untuk sampai ke syurga

- - Bagaimana untuk tahu anda akan ke syurga

- - Yang akan dibenarkan masuk syurga

- - Syarat Gusti Tuhan kanggo kita manungsa lumebu ing syurga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mungkin anda tertanya-tanya apakah keperluan yang Tuhan ada untuk kita masuk ke syurga.

Tuhan adalah Esa yang memutuskan siapa yang boleh memasuki syurga.

Dan beliau menggunakan syarat-syarat yang dia telah wujudkan dalam Alkitab Suci.

Tuhan berkata dalam Roma 3:23 - "Semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Tuhan yang menyelamatkan mereka."

Tiap-tiap orang jatuh pendek dan tidak boleh masukkan kemuliaan Tuhan di syurga kerana dosa-dosa kita.

Tuhan perlu menghukum orang selamanya di Neraka untuk setiap dosa yang mereka melakukan dalam kehidupan mereka.

Tetapi Tuhan telah mencipta satu cara untuk anda untuk menerima keampunan untuk semua dosa-dosa anda.    Dan dengan cara ini akan dengan tiada azab yang kekal dalam neraka.

Dalam Yohanes 3:16, Tuhan menerangkan dengan cara yang Tuhan telah disediakan.

Yohanes 3:16 - "Tuhan sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal."

Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus Anak-Nya, yang sempurna tanpa dosa Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib.    Melalui kewafatan baginda pada salib, Yesus menerima hukuman bagi dosa-dosa setiap orang yang percaya kepada-Nya.

1 Korintus 15:3 - "Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang sudah aku terima. Inilah perkara terpenting: Kristus mati kerana dosa kita, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. 4 Hal ini juga tertulis di dalam Alkitab: Dia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia dihidupkan semula."

Isa berjaya dibayar hukuman bagi dosa-dosa melalui pengorbanan beliau atas salib kerana beliau dibesarkan dari orang yang mati pada hari ketiga.

Kisah Rasul-Rasul 16:31 - "Paulus dan Silas menjawab, “Percayalah kepada Tuhan Yesus, lalu kamu akan diselamatkan - kamu dan keluargamu!”"

Kisah Rasul-Rasul 4:12 - "Hanya melalui Yesus orang diselamatkan, kerana di seluruh dunia tiada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Tuhan untuk menyelamatkan kita.”"

Melalui Yesus, Tuhan kini menawarkan untuk memberikan keselamatan kepada anda.    Anda boleh diampuni secara kekal dari hukuman kekal di neraka.    Sebaliknya, anda akan masuk ke syurga untuk hidup dengan Tuhan selama-lamanya.

Adakah anda bersedia untuk meletakkan iman anda kepada Yesus Kristus, bahawa Dia mati di kayu salib untuk membayar hukuman untuk dosa-dosa anda dan bahawa Dia bangkit dari kematian pada hari ketiga?

Jika jadi, anda boleh menyatakan ini dalam doa kepada Tuhan sekarang, dan anda mesti ikhlas.

* * * * * * * * * *  

     Ya Tuhan, saya tahu bahawa saya seorang yang berdosa dan bahawa saya patut dihukum kekal.    Tetapi sekarang saya percaya dalam Yesus, bahawa dia mati di atas salib untuk mengambil hukuman bagi dosa-dosa saya dan bahawa Dia membangkit daripada kematian pada hari ketiga.    Jadi tolong maafkan aku dosa-dosa saya melalui kematian korban Isa di salib, supaya bahawa saya boleh mempunyai kehidupan kekal di syurga.    Terima kasih.    Amin.

* * * * * * * * * *

Jika anda telah benar-benar meletakkan kepercayaan anda Isa Al-masih sekarang, maka menurut Tuhan di dalam Kitab Suci, anda mempunyai kehidupan kekal di syurga dari masa ini ke hadapan selama-lamanya.

Sekarang bahawa anda mempunyai kehidupan kekal di syurga itulah secara percuma dari Isa, anda akan mahu untuk mengkaji dan belajar apa Tuhan mengajar dalam perjanjian baru daripada Alkitab Suci supaya anda boleh membesar dan matang dalam iman ini.

Isa mati untukmu.    Oleh sebab itu dalam ucapan terima kasih, anda perlu hidup untuk-Nya.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokumen ini adalah dari www.believerassist.com laman web.

Satu pautan ke laman web - dalam Bahasa Inggeris.

Tulisan diambil dari:  Alkitab Berita Baik (BM) - www.bible.com/versions