Cum să ajungi în Rai

- - Cum să știi că te duci în Rai

- - Cine va avea voie să intre în rai

- - Cerințele lui Dumnezeu pentru ca noi, oamenii, să intrăm în Rai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poate vă întrebați ce cere Dumnezeu ca noi, oamenii, să intrăm în Rai.

Dumnezeu este Cel care decide cine intră în Rai.

Și El folosește cerințele pe care le-a stabilit în Sfânta Biblie.

Dumnezeu spune în Romani 3:23 „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Fiecare persoană eșuează și nu poate intra în slava lui Dumnezeu în Rai din cauza păcatelor noastre.

Dumnezeu trebuie să pedepsească oamenii veșnic în iad pentru fiecare păcat pe care îl comit în viața lor.

Dar Dumnezeu ți-a făcut o ofertă, să-ți fie iertate toate păcatele și să fii iertat de pedeapsa veșnică în iad.

În Ioan 3:16, Dumnezeu descrie calea pe care a oferit-o Dumnezeu.

Ioan 3:16
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Dumnezeu ne iubește atât de mult încât L-a trimis pe Fiul Său desăvârșit, Isus Hristos, care era fără păcat, să moară pe cruce, să ia pedeapsa pentru păcatele acelor persoane care cred în Isus.

1 Corinteni 15:3 „V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, 4 că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi,”

Isus a avut succes în a plăti pedeapsa pentru păcate, prin jertfa Sa de pe cruce, pentru că a înviat din morți a treia zi.

Faptele Apostolilor 16:31
„Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta”.”

Faptele Apostolilor 4:12  „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

Prin Isus, Dumnezeu se oferă acum să-ți dea mântuirea.  Poți fi scutit de pedeapsa eternă în iad, în mod permanent.  Și vei intra în Rai pentru a trăi cu Dumnezeu pentru totdeauna.

Sunteți gata să vă puneți credința în Isus Hristos, că El a murit pe cruce pentru a plăti pedeapsa pentru păcatele voastre și că El a înviat din morți a treia zi?

Puteți exprima acest lucru în rugăciune către Dumnezeu acum și trebuie să fiți sincer.

* * * * * * * * * * 

     Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos și că merit pedeapsa veșnică.  Dar chiar acum cred în Isus, că El a murit pe cruce ca să ia pedeapsa pentru păcatele mele și că El a înviat din morți a treia zi.  Așa că vă rog să mă iertați de păcatele mele prin moartea jertfă a lui Isus pe cruce, astfel încât să pot avea viață veșnică în ceruri.  Mulțumesc.  Amin.

* * * * * * * * * *

Dacă ți-ai pus cu adevărat credința în Isus Hristos acum, atunci, conform lui Dumnezeu în Sfânta Sa Biblie, ai viață veșnică în Rai, din acest moment înainte pentru totdeauna.

Acum că ai viața veșnică în Rai, care este gratuită de la Isus, vei dori să studiezi și să înveți ceea ce Dumnezeu învață în Noul Testament al Sfintei Biblii, pentru a putea crește și maturiza în această credință.

Isus a murit pentru tine.

Așa că acum, în recunoștință, ar trebui să trăiești pentru El.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acest document este de pe site-ul web www.believerassist.com.
Un link către site - în engleză.
Versetele Scripturii luate din Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014.