Kako priti v nebesa

- - Kako vedeti, da greš v nebesa

- - Komu bo dovoljeno vstopiti v nebesa

- - Božje zahteve, da bi ljudje lahko vstopili v nebesa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Morda se sprašujete, kakšne zahteve ima Bog, da gremo v nebesa.

Bog je tisti, ki odloča o tem, kdo bo vstopil v nebesa.

In uporablja zahteve, ki jih je določil v Svetem pismu.

Bog pravi v Rimljanom 3:23 - »kajti vsi so grešili in niso deležni božje slave«.

Vsak človek spodleti in zaradi svojih grehov ne moremo vstopiti v Božjo slavo v nebesih.

Bog mora ljudi večno kaznovati v peklu za vsak greh, ki ga storijo v svojem življenju.

Toda Bog je dal ponudbo za vas, da so vam odpuščeni vsi grehi in da vam je odpuščeno večno kaznovanje v peklu.

V Janezu 3:16 Bog opisuje pot, ki jo je Bog zagotovil.

Janez 3:16 - »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinega Sina, da se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubi, ampak ima večno življenje.«

Bog nas ima tako rad, da je poslal svojega popolnega Sina, Jezusa Kristusa, ki je bil brez greha, da umre na križu, da prevzame kazen za grehe tistih ljudi, ki verujejo v Jezusa.

1 Korinčanom 15:3 - »Kajti tisto, kar sem prejel, sem vam posredoval kot prvo pomembnost: da je Kristus umrl za naše grehe po Svetem pismu, 4 da je bil pokopan, da je bil vstal tretji dan po Svetem pismu.«

Jezus je bil uspešen pri plačilu kazni za grehe s svojo žrtvovanjem na križu in kot dokaz za to je bil tretji dan obujen od mrtvih.

Apostolska dela 16:31 - »Odgovorili so: »Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš - ti in tvoja družina.««

Apostolska dela 4:12 - »Nikogar drugega ni odrešitve, kajti pod nebom ni drugega imena, danega ljudem, po katerem bi se morali rešiti.«

Po Jezusu vam Bog zdaj ponuja odrešitev, ki je trajno odpuščeno večne kazni v peklu in namesto tega vstopiti v nebesa, da bi večno živel z Bogom.

Si pripravljen dati svojo vero v Jezusa Kristusa, da je umrl na križu, da bi plačal kazen za vaše grehe, in da je tretji dan vstal od mrtvih?

Če je tako, lahko to izrazite v molitvi k Bogu zdaj in morate biti iskreni.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

     Dragi Bog, vem, da sem grešnik in da si zaslužim večno kazen.   Toda trenutno verjamem v Jezusa, da je umrl na križu, da bi prevzel kazen za moje grehe, in da je vstal od mrtvih tretji dan.   Zato prosim, odpusti mi moje grehe z Jezusovo žrtveno smrtjo na križu, da bom lahko imel večno življenje v nebesih.   Hvala vam.   Amen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Če ste sedaj resnično verjeli v Jezusa Kristusa, potem imate po Bogu v Njegovi Sveti Bibliji večno življenje v nebesih, od tega trenutka naprej za vedno.

Zdaj, ko imate večno življenje v nebesih, ki je brezplačno od Jezusa, boste želeli preučevati in se učiti, kaj Bog uči v Novi zavezi Svetega pisma, da boste lahko rasli in zoreli v tej veri.

Jezus je umrl za vas.

Torej, zdaj, iz hvaležnosti, bi morali živeti svoje življenje za Jezusa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ta dokument je s spletne strani www.believerassist.com.

Povezava do spletne strani - v angleščini.

Verzi Svetega pisma so bili prevedeni iz New International Version.